InfoVšetky produkty si môžte teraz rezervovať na predajni a vyskúšať

Formulár odstúpenia od zmluvy


Tento formulár vyplní kupujúci iba v prípade, ak má záujem odstúpiť od zmluvy. Formulár je potrebné vyplniť, vytlačiť, podpísať a vložiť ho do zásielky s tovarom, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy. Kupujúci môže vyplnený a podpísaný formulár poslať aj na e-mailovú adresu eshop@protetika.sk. I. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY


Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom, kedy kupujúci alebo ním poverená osoba prevzala tovar, s výnimkou dopravcu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môže použiť Návratový formulár - Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci pošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať nám tovar späť. Nepoškodený tovar v nepoškodenom a nepopísanom originálnom balení pošle kupujúci späť na vlastné náklady na adresu:


PROTETIKA e-shop

Bojnická 10, 823 65 Bratislava.


K zásielke priloží kópiu alebo originál faktúry.II. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY


Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, kupujúcemu vrátime zaplatenú kúpnu cenu tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia od odstúpení od zmluvy. Vrátené budú všetky platby súvisiace so zmluvou, vrátane nákladov na dopravu. Nie sme povinní uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia. Pod dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia nami ponúkaný.

Nie sme povinní vrátiť zákazníkovi platby uvedené v prvom odseku pred tým, ako nám je tovar fyzicky doručený.

Prihláste sa na odber newslettra
a nenechajte si újsť naše novinky

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov.

Súhlasím